Your search results

Alım Satım Sözleşmesi Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

Tarafından gönderildi dkemlakferizli on 23 Aralık 2022
0


Alım satım sözleşmesi, satıcı ve alıcı arasında yapılan sözleşme anlamına gelmektedir. Bu yazımızda alım satım sözleşmesini daha detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.
Alım satım sözleşmesi, satıcı ve alıcı arasında yapılan sözleşme anlamına gelmektedir. Alım satım sözleşmelerinin işlevi, bahsi geçen mal ve mülklerin devredilme işlemini sözleşme aracılığı ile belgeye dökmek ve resmileştirmektir.

Alım Satım Sözleşmesi Ne İşe Yarar?
Emlak alım satım sözleşmeleri iki taraflı olan hem alıcı hem de satıcı taraflarına borç yükleyen ve Türk Borçlar Kanunu’nda düzenleme bulan sözleşmelerdir. Gayrimenkul alım satım sözleşmelerinde, alıcı ve satıcı arasında bahsi geçen gayrimenkulün önceden belirlenmiş bir maliyet karşılığında alıcıya devri üzerine sözleşme yapılmaktadır. Sözleşme sayesinde satıcı olan kişi, belli bir gayrimenkulü alıcıya devretme borcu altına girerken, alıcı kişi de bahsi edilen gayrimenkulün sözleşmede yazan bedelini satıcıya ödeme borcuna mükellef olmaktadır.

Alım Satım Sözleşmesi Nerede ve Nasıl Yapılır?
Gayrimenkul alım satım sözleşmesinin, resmi bir şekilde tapu memurlarının önünde yapılması gerekmektedir. Sözleşme içerisinde yer alması beklenen gereklilikler şunlardır;

Gayrimenkule ait bilgilerin açık bir şekilde yer alması
Gayrimenkule ilişkin satış bedeli ve ödeme şeklinin eksiksiz bir şekilde belirtilmesi
Alıcı ve satıcı tarafların imzası
Gayrimenkul Alım Satım Sözleşmesi Örneği
Madde 1- Taraflar;

1- A – SATICI :

2- B – ALICILAR :

Yukarıda bilgileri yazılı olan kişiler (Sözleşmede kısaca SATICI ve ALICILAR olarak anılacaktır.) arasında, aşağıda belirtilen kayıt ve şartlar çerçevesinde, kısaca SÖZLEŞME olarak anılacak olan tarafların üzerinde tam olarak karşılıklı anlaştıkları işbu taşınmaz satış sözleşmesi imzalanmıştır.

Taraflar, yukarıdaki bilgilerde değişiklik olduğunda, değişiklik hususunu diğer tarafa derhal ve en geç 7 gün içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır.

Tarafların tebligat adresleri belirtilen adreslerdir. Herhangi bir değişikliğin noter marifetiyle yazılı olarak bildirilmemesi halinde, bu adreslere yapılan tebligatlar geçerlidir. Bu adrese tebliğ yapılmasında 7201 Sayılı Tebligat Kanunu 35. maddenin uygulanması hususunda taraflar anlaşmışlardır.

Madde 2- Sözleşmenin Konusu ;

10 arsa paylı 7 no’lu depolu dükkan bağımsız bölüm taşınmazın, SATICI tarafından aşağıdaki şartlar ve ödeme koşulları ile ALICILAR’a satılmasıdır.

Madde 3- Koşullar;

a- Taşınmaz 1 banyo, duş, wc ve oda birimlerine sahip; brüt 250 m2 alana sahiptir.

b- ALICILAR iş bu sözleşmeye göre tüm ödemelerini yapmadan veya kalan ödemeleri karşılığı teminat vermeden tapu devri isteyemez. Tüm ödemeler yapıldıktan sonra ise SATICI tapu devrini vermekten kaçınamaz.

c- ALICILAR işbu sözleşme ile ilgili her türlü konuda muhatap olarak SATICI’yı bilecektir.

Madde 4- Satış Bedeli ve Ödeme Planı;

Söz konusu taşınmazın satış bedeli X-TL (X (yazıyla yazılmış) Türk Lirasıdır)

Madde 5- Ödeme Planı;

Peşinat:

TOPLAM:

Madde 6- Teslim Süresi ve Cezai Şart;

Söz konusu taşınmaz 15 tarihinde teslim edilecektir. Eğer mücbir sebepler oluşursa bu süreye 3 ay ilave edilebilir. Ancak bu 3 aydan sonra da teslim gecikir ise SATICI, ALICILARIN mağduriyetini gidermek için aylık Y-TL kira bedeli ödemeyi kabul eder.

Madde 7- Mücbir Sebepler;

Varsayılan mücbir sebepler; sel, deprem, ülkenin savaşa girmesi, beklenmedik kış soğukları, gerekli malzemelerin ülke genelinde temin sıkıntısı oluşması, ülke ekonomisini etkileyecek mali krizlerden ibarettir.

Madde 8- Sözleşmenin Feshi;

SATICI;

a- ALICILARIN sorumluluk ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi hali,

b- Ödemelerde temerrüde düşülmesi halinde,

c- Sözleşme süresince ALICILAR tarafından verilen çeklerden birisinin karşılıksız çıkması, senedin vadesinde ödenmemesi hali ile ALICILARIN iflası, aczi ve konkordato talep etmesi hallerinde.

ALICILAR ise;

a- Satıcının İşbu sözleşme ve eklerine uymaması,

b- ALICILAR sorumluluklarını yerine getirdiği halde, SATICI tapu devrini yapmaması,

c- Teslim süresinde taşınmazı teslim etmemesi ve opsiyon süre bitiminden sonraki 3 ay boyunca kira bedelini ödememesi hallerinde, işbu sözleşmeyi tek taraflı feshedebilirler.

Bu şartlar dışında hiçbir şekilde bu sözleşmenin tek taraflı feshi söz konusu değildir.

CEZA-İ ŞART

Yukarıda yazılı haller dışında sözleşmeden dönen taraf XXX-TL cezayı ödemeyi kabul eder.

Madde 9- Anlaşmazlıkların Giderilmesi;

İş bu sözleşmenin uygulanmasından doğacak uyuşmazlık halinde Z Mahkemelerinin ve İcra Dairelerinin yetkili olacağı hususunda taraflar anlaşmışlardır.

İMZA

SATICI-ALICILAR

Alım Satım Sözleşmesi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
Emlak alım satım sözleşmesi yapmayı düşünen herkesin aklında pek çok farklı soru mevcuttur.

Alım Satım Kaç Yıl Geçerliliğini Korur?
Emlak alım satım sözleşmesi için tapuda konan şerhin geçerlilik süresi 5 yıl olarak belirlenmiştir. Belirlenen 5 yıllık süre içerisinde, bahsi geçen gayrimenkulün alım satım işlemleri tamamlanmazsa tapu şerhinin yasal geçerliliği ortadan kalkmaktadır. Taraflardan biri ya da ikisi birden, ilgili tapu müdürlüğüne başvurarak sözleşmenin iptali için talepte bulunabilir.

Alım Satım Sözleşmesi Nasıl Bozulur?
Satıcının, alıcı kişinin sözleşmede belirtilen maddelere uymaması, borçlu olduğu maliyetleri eksik ödemesi ya da ödemeleri sözleşmede belirtilen şekilde yapmaması durumunda sözleşmeyi feshetme hakkı bulunmaktadır.

Emlakçıda Yapılan Sözleşme Geçerli Midir?
Gayrimenkul alım satım sözleşmeleri, resmi bir şekilde tapu memurları ile birlikte yapılmadığı takdirde yasal olarak geçerli olmamaktadır. Sözleşmenin geçerli olabilmesi için mutlaka tapu müdürlüğünde imzalanması gerekmektedir. Tapu müdürlüğü dışında bir yerde düzenlenmiş ve notere sadece imza için getirilmiş sözleşmelerin herhangi bir resmi geçerliliği bulunmamaktadır.

Alım Satım Sözleşmesi Şarta Bağlanabilir Mi?
Emlak alım satım sözleşmelerinde, karşılıklı uzlaşma halinde belirlenmiş tüm şartlar sözleşmede yer alabilir. Sözleşmenin feshi durumunda alıcı/satıcının yapmakla yükümlü olduğu şeyler (sözleşmeden cayan tarafın ödemek zorunda olduğu cezai-şart, teslim süresi, mücbir sebepler, anlaşmazlıkların giderilmesi gibi maddeler) gayrimenkul alım satım sözleşmelerine şartlı maddeler olarak eklenmektedir.

Alım Satım Sözleşmesinden Cayma Bedeli Nedir?
Taraflardan birinin sözleşmeden cayması durumunda ödemekle yükümlü olduğu cayma bedeli, her alım satım sözleşmesinde mevcuttur. Konutun satışından vazgeçilmesi durumunda ilk üç ay için sözleşme bedelinin yüzde 2’si oranında, 3 ila 6 ay arasında yüzde 4 oranında, 6 ila 12 ay arası yüzde 6 oranında, 12 ila 24 ay arası için yüzde 8 oranında cayma bedeli belirlenmiştir. Gayrimenkul alım satım sözleşmesinden satıcı caymış ise, alıcıya iade edilmesi gereken her türlü kaparo, belge ve sözleşmenin dönme bildiriminin, satıcıya ulaştığı tarihten itibaren en geç 180 gün içinde alıcıya geri ödenmesi gerekmektedir.

Alım satım işlemleriyle ilgili daha fazla bilgiye ve desteğe ihtiyaç duyuyorsanız, bir gayrimenkul değerleme platformu olan Endeksa’nın size sunduğu teknolojik araçlardan yararlanabilir ve uzman ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.

Compare Listings