Your search results

Gayrimenkul Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Tarafından gönderildi dkemlakferizli on 23 Aralık 2022
0


Bu yazımızda gayrimenkul miras paylaşımı nasıl yapılır, kişinin vefatından sonra miras hukukunda ev paylaşımı nasıl yapılır gibi soruların cevaplarına yer verdik.
Miras paylaşımı, kişinin hayatını kaybetmesi ile geride kalan mal varlığının mirasçı kişilere pay edilmesiyle gerçekleşen işlemdir. Mal varlığının dağıtılacağı mirasçılar, kanunen belirlenmiş kişiler olmaktadır. Aynı zamanda miras sahibi olan kişi vasiyet ettiği kişiyi de mirasçı olarak ekleyebilme hakkına sahiptir.

Miras sahibinin ölümü gerçekleştikten sonra veraset belgesi yardımıyla hangi kişilere mirasın paylaştırılacağına karar verilmektedir. Bu yazımızda taşınmaz miras paylaşımı nasıl yapılır, kişinin vefatından sonra miras hukukunda ev paylaşımı nasıl yapılır gibi soruların cevaplarına yer verdik.

Miras Hukukunda Ev Paylaşımı İşlemi
Miras hukukunda ev paylaşımı işlemi sırasında vefat edip miras bırakan kişinin altsoyu veya eşi asıl mirasçı kişiler olmaktadır. Miras sahibinin eşi sağ ise eşi ve altsoyu olan çocukları arasında paylaşım olmaktadır. Ev paylaşımı işlemi esnasında alt soyda yer alan mirasçı çocuklar, torunlar ve hatta torunların da çocukları yer alabilmektedir. Miras hukuku kanunlarına göre alt soyda bulunan mirasçı çocuklar ile mirası kalan kişinin eşi, eşit derece pay almaktadır.

Mirasçının Yapması Gereken İşlemler
Miras bırakan kişinin vefatından sonra birtakım hukuki işlemler gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Veraset ilamı, bu belgelerden biridir ve vefat eden kişiden geriye kalan mirasta, kişinin hak sahibi olduğunu belgeleyen resmi bir mirasçılık belgesidir. Miras bırakan kişinin vefatından sonra mirasçının yapması gereken öncelikli işlemler:

İlgili makamdan vefat eden kişinin ölüm belgesini almak
Vefat eden kişiyi nüfustan düşürme işlemini gerçekleştirmek
Veraset ilamı çıkarmak (mirasçılık belgesi)
Tapu intikal işlemlerinin gerçekleştirmek
Vergi dairesine veraset beyannamesi vermek
Miras Paylaşımında Gayrimenkul Değerleme Raporunun Önemi
Gayrimenkul değerleme raporu, belirli bir gayrimenkulün veya taşınmaza bağlı hakkın, herhangi bir zaman dilimi içindeki değerinin eksiksiz bir şekilde belirlenmesini ve bu değeri etkileyen durumların belirli uzmanlar tarafından değerlendirmesini içeren rapordur. Gayrimenkul değerleme raporu, vefat eden kişinin bıraktığı mirasın paylaştırılacağı mirasçı taraflar arasında eşit ve adil bir paylaşım yapılmasını sağlamak açısından oldukça önem teşkil etmektedir.

Gayrimenkul değerleme raporu sayesinde taraflar arasında ortaya çıkabilecek problem ve anlaşmazlıkların önüne geçilmiş olur ve süreç daha sorunsuz bir şekilde ilerleyerek çözüme kavuşabilir.

Gayrimenkul Miras Paylaşımı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
Bir kişi vefat ettikten sonra, gayrimenkul miras paylaşımı süreçlerine dair pek çok soru akla takılmaktadır. Gayrimenkul miras paylaşımı nasıl yapılır, miras hukukunda ev paylaşımı nasıl yapılır, taşınmaz miras paylaşımı nasıl olur gibi çok merak edilen bazı soruların yanıtlarına bu yazımızda değinmeye çalıştık.

Miras Paylaşımı Kaç Yıl Sürer?
Miras paylaşımı davalarında süreç, her bir davanın tarafları farklı kişiler olduğu için birbirinden ayrı şekilde ilerlemektedir. Değişen zamanla birlikte davanın şartları ve sonuçları da farklı olmaktadır. Miras paylaşımı kaç yıl sürer sorusuna net bir cevap vermek mümkün olmamaktadır. Çünkü mirasçılar arasındaki paylaşım ve anlaşmazlıklar, uzlaşmalar gibi durumlar her davada farklı olmaktadır.

Avrupa Adaletin Etkinliği Komisyonu tarafından miras paylaşımı davalarının bir sonuca ulaşmasını sağlayıp süreci sonlandıracak ortalama süreler tespit edilmiştir. Miras davalarının tamamlanması için makul süre, 731 gün olarak belirlenmiştir. Ülkemizde de bu sayıdan daha uzun ya da daha kısa sürebilen davalar olmakla birlikte, ortalama süre 2 yıldır.

Ölen Kişinin Tapusu Kime Kalır?
Vefat eden kişinin herhangi bir taşınmaza ait tapusu, hayatta olan ve ölen kişiye en yakın kişilere kalmaktadır. Vefat eden kişinin eşi ve çocukları hayattaysa miras onlara kalmaktadır. Eğer ölen kişinin eşi ya da çocukları da hayatta değilse gayrimenkule ait tapu kişinin kardeşlerine, annesine ve babasına kalmaktadır.

Vefat eden kişinin eşi, çocukları, kardeşleri, annesi ve babası da hayatta değilse de tapu ve miras vefat eden kişinin yeğenlerine kalmaktadır. Eğer vefat eden kişinin hayatta hiçbir akrabası yoksa kişinin geride kalan mirası devlet hazinesine aktarılmaktadır.

Vefat Eden Ebeveynin Mirası Nasıl Paylaşılır?
Vefat eden kişi tarafından geride kalan mülke yönelik herhangi bir mirasçı belirtilmemiş olması durumunda, kanundaki yasalar doğrultusunda vefat eden kişiden geriye kalan miras, yasal mirasçılar arasında paylaştırılmaktadır. Yasal mirasçılar arasındaki miras paylaşımı ise eşit ve altsoylara uzanacak şekilde gerçekleşmektedir.

Miras bırakanın birinci derece mirasçıları, onun altsoyu olmaktadır. Bu altsoyu oluşturan kişiler, ölen kişinin çocuklarıdır ve çocuklar eşit olarak mirasçı olmaktadır. Miras bırakan ebeveynden önce ölmüş olan çocukların yerini, kendi altsoyları (yani kendi çocukları) doldurmaktadır.

Vasiyetname Varsa Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır?
Vasiyetname varsa miras paylaşımı vasiyetname doğrultusunda vefat eden kişinin önceden belirlenmiş isteklerine göre yapılmaktadır. Ancak bu istekler hukuka aykırı şeyler ise yerine getirilememektedir. Kişi, ölümünden sonra geride kalacak malvarlığı üzerinde istekte bulunurken yaptığı işlemlerde serbesttir ancak bu işlemler kanunlara uygun olmak zorundadır.

Kişinin kalan mal varlığı üzerinde gerçekleştirdiği işlemler, kalan mirasçıların saklı pay oranlarını ihlal edemez. Saklı pay oranları, mirasçıların vefat eden kişiye yakınlığına göre değişkenlik göstermektedir.

Noterde Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır?
Miras paylaşım sözleşmesinin noterde yapılmasına yönelik herhangi bir yasal zorunluluk bulunmamaktadır. Aynı zamanda paylaşım sözleşmesinin resmi şekilde noterde yapılmış olması da mümkündür ve bu belge de resmi şekilde geçerlidir.

Tapuda Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır?
Vefat eden kişinin geride kalan en yakınları, aralarında anlaşarak tapu üzerinde miras paylaşımı gerçekleştirebilmektedir. Mirasçıların bu şekilde bir paylaşma sözleşmesi hazırlamaları da mümkün olmaktadır. Miras kanunlarına göre bahsi geçen tüm mirasçıların ortak katılımı ile birlikte yalnızca sözlü değil, yazılı olarak yapılmak şartıyla miras paylaşım sözleşmesi hazırlanabilmektedir. Tarafların anlaşmazlığa düştüğü durumlarda mahkemeye başvurulabilir.

Kardeşler Arasında Gayrimenkul Paylaşımı Nasıl Yapılır?
Geride bırakılmış herhangi bir vasiyet olmaması durumunda kardeşler arasında miras paylaşımı, karşılıklı anlaşmaya varılıp yazılı bir belge oluşturularak yapılabilmektedir. Anlaşmazlık çıkması durumunda gayrimenkul paylaşımı, Miras Hukuku çerçevesinde yapılmaktadır.

Kardeşler Arasında Hisse Devri Nasıl Yapılır?
Vefat eden kişiden geriye kalan mirasın payının kardeşe devri (kardeşe hisse devri) konusunda noter onaylı bir sözleşme gerekli değildir. Kişinin miras payındaki hissesinin kardeşe devredilmesi, bahsi geçen iki taraf arasında yazılı bir sözleşme hazırlanması ve bu sözleşmeyi her iki tarafın da imzalaması ile birlikte gerçekleşmektedir.

Mirasçılardan Biri İmza Vermezse Satış Yapılır Mı?
Mirasçılardan birinin imza vermemesi ve bahsi geçen mülk, taşınmaz ve gayrimenkuller üzerinde yapılacak işlemlerde anlaşmaya varılamaması durumunda her bir tarafın mahkemeye başvurma hakkı bulunmaktadır ve problem, yasal çerçeve ve kanunlar üzerinden çözüme kavuşturulmaktadır.

Compare Listings